E-læring for medarbeidere

For ytterligere å kunne legge forholdene til rette for at alle EVATère skal lykkes i jobben sin har EVAT utviklet en rekke kursmoduler som blir lansert som E-læring.

E-læringen vil bli et supplement til klasseromsundervisning, stedlig opplæring og oppfølging.

Det vi ser er svært positivt er at medarbeidere kan se en video om og om igjen til kunnskapen sitter, noe som gir trygghet og mestringsfølelse.

Som en liten smakebit har vi lagt ut 2 moduler, PH-Skala og renhold heis på youtube. Se begge videoene her på vår youtubekanal: https://www.youtube.com/channel/UC3uMnOswSvpy82Du1plHCuQ

God læring!