Egen kjemiserie fra EVAT

EVAT har nå sin egen kjemi serie for enda mer fornøyde medarbeidere og kunder. Det er mange hensyn å ta når en produserer en slike serie, men det viktigste er rett effekt, blandingsforhold, bærekraftighet og miljøhensyn.

Det viktigste for EVAT har vært trygghet for brukere og kunder, da feil bruk av kjemi og kjemityper kan være svært skadelig for mennesker, objekter og miljø. For kundene våre betyr dette trygghet og ivaretakelse av deres verdier samt at det støtter oppunder miljøprofilen deres.

EVAT kjemi3

Hva dette innebærer for oss og kunden:

  • Tilpasset kjemi etter prøving med forskjellige blandinger
  • Konsentrat, enkel dosering og drøye i bruk
  • Felles HMS datablad, som også finnes på www.ecoonline.no
  • Svanemerkede produkter
  • Samme kjemi hos samtlige kunder
  • Enkel opplæring i bruk, og produkter som er lette å kjenne igjen
  • Høy kvalitet

EVAT kjemi