Motorpart AS spiser med oss

EVAT Kantine 3

For å skape en god kantine hos en kunde er det mange parametere som skal innfris. Et av disse er at lunsjen skal være et hyggelig avbrekk i arbeidsdagen og et pusterom for de ansatte. Derfor er det viktig å være bevisst på en helhetlig, effektiv og hyggelig opplevelse.

Personen som tar imot en i kantinen er avgjørende for en god opplevelse og profilen er «supermennekse». Personen skal være representativ, hyggelig, varm, effektiv, flink med mat, kunnskapsrik (IK mat regelverk) og ikke minst by på seg selv.

Rekruttering av rette profiler bruker vi mye tid på i En verden av tjenester.

Evat kantine 1

Vi har kantineleveranse hos flere store firma og siste oppstart er Motor part AS på Loesmoen hvor vi startet opp 07. April. Vår serviceleveranse til de:

  • Kantineservice
  • Varebestilling og håndtering
  • Tilberedning og pådekking
  • Løpende påfyll
  • Kasseløsning
  • Opprydding og oppbevaring
  • Renhold
  • Kvalitetssikring i henhold til IK-Mat forskrifter

En verden av tjenester leverer i tillegg til kantineløsning også daglig renholdsservice til Motor part AS.

EVAT kantine 2