Om oss

En Verden Av Tjenester har en ambisjon om å være en totalleverandør av servicetjenester til våre kunder.

Våre kunder finnes innen privat og offentlig næringsliv, undervisningsinstitusjoner, barnehager, borettslag og sameier m.m.

Kvalitet og kostnad satt i system

Ved valg av En Verden Av Tjenester AS som leverandør, ønsker vi at våre oppdragsgivere skal føle seg godt ivaretatt gjennom tilpassede løsninger som er kvalitetssikrede og kostnadseffektive. Gjennom dette ønsker vi at kunden skal kunne redusere sin tidsbruk internt til oppfølging, kvalitetssikring og stadig innhenting av tilbud på ulike tjenester.

Totalløsninger og enkelttjenester

Vi tilbyr våre kunder å sy sammen et totalkonsept på alle servicetjenester som kreves for å sikre et godt innemiljø, trivsel og vedlikehold. Disse tjenestene prises samlet og fordeles på månedlige faktureringer. På denne måten er utgiftene forutsigbare, lette å budsjettere og skaper en lettere hverdag for alle. Som totalkunde kan vi også tilby noe lavere priser, da vi har forutsigbarhet hva angår logistikk, planlegging m.m.

Naturligvis tilbyr vi også våre tjenester enkeltvis. Etter samtale og eventuell befaring søker vi å kartlegge tjenesten som er best tilpasset deres behov og priser denne fornuftig.

Gjennomføring

En Verden Av Tjenester garanterer en kvalitetsmessig gjennomført tjeneste og tett oppfølging for proaktiv leveranse av tjenestene.

Forretningsområder

  • Renhold
  • Vaktmester
  • Kantine
  • Uteareal

Single service eller alle tjenester

Ta kontakt for mer informasjon:
En verden av tjenester AS
Tlf: + 47 21 42 01 20
Mob: + 47 47 92 42 66
kundeservice@evat.no

Noen av våre fornøyde kunder: