Renholderens dag

Gratulerer til alle dyktige servicemedarbeidere som jobber med renhold.

Ullevål sykehus startet for 18 år siden Renholderens dag. Grunnen til dette var høyt sykefravær og lite motivasjon som også i dag kjennetegner store deler av bransjen.

Det ble iverksatt undersøkelser for å søke svar på hvorfor det var slik. Svaret var ikke overraskende at den ansatte følte at de hadde et lavstatusyrke. For å skape økt bevissthet på viktigheten av renhold og anerkjenne deres arbeid startet de renholderens dag?

Renholderens dag er første mandag i desember.

EVAT ønsker å takke alle som jobber med Renhold hos oss og leverer en solid innsats hver dag, hele året.

Vi er stolte over arbeidet dere utfører og setter veldig stor pris på akkurat deg og ditt arbeid!