Ute på kunderunde

Hyggelig og tilfeldig møte med EVAT ledere en tidlig Oslo morgen.

EVAT kundemøter

En av EVAT ledere sine viktigste oppgaver er proaktiv kundeoppfølging. Denne oppfølgingen er satt i system slik at eventuelle avvik blir oppdaget hurtig og tatt tak i. Dette er viktig for medarbeider og kunde slik at det gode arbeidet som blir gjennomført daglig blir dokumentert. Denne oppfølgingen avstemmer forventninger og gir trygghet til alle parter om at man er enige om at leveransen er på rett nivå.

For kundene betyr det en enklere hverdag, da EVAT tar ansvaret for hele gjennomføringen og for våre medarbeidere en trygghet og oppfølging i hverdagen. Daglig er det 10 ledere som følger opp sine kunder. Er kundene opptatt utfører vi oppfølgingen på egen hånd, ønsker kundene en felles gjennomgang er det svært hyggelig.

Tilbakemeldingen fra kundene er at leveransene fra EVAT er de mest profesjonelle de har opplevd! Det synes vi er veldig kjekt!