Uteareal

Sommer

Vi hjelper våre kunder å bevare og utvikle utearealer og grøntanlegg. Vi bidrar til at offentlige rom og private utemiljø oppleves som frodige, velstelte, rene og fremkommelige.

Vi tilbyr:

  • Tradisjonelle gartnertjenester
  • Oppgradering
  • Rehabilitering

Vinter

EVAT tilbyr vintervedlikehold av veier, gangveier, parkeringsarealer, fellesområder for bedrifter, borettslag og gårdsplasser.
Vi utfører også manuell fresing/måking der maskiner ikke kommer til.

Vi tilbyr:

  • Faste eller periodiske arbeider innen snømåking.
  • Snørydding og bortkjøring av snø, om dette er er hensiktmessig/nødvendig.
  • Ved faste avtaler foretar vi utrykking ved snøfall.
  • I tillegg til snømåking utfører vi også salting og strøing.

Høst

Feiing
Vi tilbyr maskinell feiing og renhold av garasjeanlegg og utearealer.

Løvblåsing
Vi tar oss av gress- og kantklipping, løvblåsing, ugressbekjempelse og beskjæring.

Vår

VARFEIING
Vi er eksperter på feiing og renhold av garasjeanlegg og uteområder. Enten dere ønsker en skikkelig vårrengjøring eller rengjøring til faste tider er vi det rette selskapet.

ANLEGGSGARTNER
Vi tar oss av gress- og kantklipping, løvblåsing, ugressbekjempelse og beskjæring.