Vaktmester

Vaktmestertjenester:

 • Fleksible
 • Kompetente
 • Tydelige arbeidsinstrukser

Månedlige driftsrapporter:

 • God oversikt
 • Til hjelp i HMS-arbeidet

Samarbeid med:

 • Håndverksbedrifter
 • Elektrikere
 • Rørleggere
 • Snekkere
 • Malertjenester

Alle tilleggstjenester leveres av godkjente samarbeidspartnere. Dette sikrer våre kunder trygge og gode tjenester.

Opplæring

FASE 1 REKRUTTERING:

Gjennomføres i samarbeid med rekrutteringspartner.

FASE 2 GRUNNOPPLÆRING:

Kurs del 1: Gjennomføres før dag 1 på jobb.

 • Intro til EVAT
 • Fag
 • Service
FASE 3 OPPFØLGING/UTVIKLING:

Oppstart
Følge fadder/opplærings-til medarbeider er trygg.
Skilt med “Under opplæring”.

Praksis
Tett oppfølging fra fadder og nærmeste leder.

Kurs del 2
Faster kurs for medarbeidere hver 2 måned.

Praksis
Oppfølging frafadder og nærmeste leder.

Systematikk

Tilpasset arbeidsplassmappe for hver lokasjon.

Kvalitetssikring

 • Ukentlige/månedlige driftsrapporter
 • God oversikt
 • Til hjelp i HMS arbeidet